Nyheter

Jernia har valgt RELEX for en integrert og automatisert forsyningskjedeplanlegging

RELEX-løsningen vil støtte Jernias 130 butikker i Norge, deres distribusjonssenter (DC) og e-handelskanal og gi en ende-til-ende-planlegging for prognoser og vareforsyning. Ved hjelp av én enkelt plattform vil Jernia forbedre tilgjengelighet, lagerverdier, og allokeringer.

Nettapoteket Apohem velger RELEX for automatiserte prognoser og vareforsyning

RELEX’ AI- og maskinlæringsdrevne løsning vil automatisere og optimere Apohems prosesser og vareforsyning. RELEX-løsningen vil støtte Apohems sentrallager i Sverige og gi økt tilgjengelighet og kundetilfredshet.

Elektroimportøren AS har valgt RELEX Solutions for integrert forsyningskjede- og Space-planlegging

RELEX-løsningen skal levere etterspørselsprognoser, automatisert vareforsyning, allokeringer og Space-optimering for Elektroimportørens 25 butikker i Norge, samt deres e-handelskanal og distribusjonssenter.

REMA Distribusjon Norge AS har valgt RELEX Solutions for optimerte prognoser og varepåfylling ved sine distribunaler

REMA Distribusjon Norge AS har valgt RELEX Solutions som partner for å automatisere og optimere etterspørselsprognoser, varepåfylling og allokeringer ved sine seks distribunaler i Norge.

RELEX Live Scandinavia 2021

Den 7-9. september samlet vi over 170 engasjerte ressurspersoner innen Retail og Supply Chain fra hele Skandinavia til en online versjon av vårt årlige arrangement: RELEX Live. Få høydepunkter fra arrangementet og se innspilte presentasjoner.

KICKS utvider sitt partnerskap med RELEX Solutions og inkluderer løsninger for Space-planlegging og automatiserte planogram

Det utvidede partnerskapet inkluderer RELEX’ løsning for Space-planlegging og automatiserte planogram, samt mobil tilgang til RELEX-systemet.

Felleskjøpet Agri reduserer lagernivåer og øker tilgjengeligheten med RELEX’ etterspørselsprognoser og automatisk varepåfylling

Den ledende norske butikk-kjeden har gjennom sitt partnerskap med RELEX Solutions redusert sine beholdninger samtidig som tilgjengeligheten har økt.

Komplett har valgt RELEX Solutions for optimert prognostisering og vareforsyning

RELEX-løsningen vil støtte Kompletts distribusjonssenter samt syv e-handelskanaler med å redusere lagerverdi, forbedre planleggingsnøyaktigheten og øke tilgjengeligheten for kunder over hele Skandinavia.

Hennig-Olsen Is velger RELEX Solutions for optimerte og automatiserte kanalspesifikke etterspørselsprognoser

RELEX-løsningen vil støtte Hennig-Olsen Is’ distribusjonssenter i Norge med en mer effektiv planleggingsprosess, og forbedre prognosenøyaktigheten.

M&S Food velger RELEX’ løsning for prognoser og vareforsyning

Marks & Spencer har valgt RELEX Solutions som leverandør av en integrert planleggingsløsning for M&S Food, løsningen skal forbedre selskapets prognoser, ordreberegninger og allokeringsprosesser for 1 050 butikker og 13 distribusjonssentre i Storbritannia og Irland.